B.M. Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 100,
01-302 Warszawa

Dane kontaktowe:

tel.: +48 22 533 52 90
mail: info@candis.pl

NIP: 521-31-27-856 / REGON: 017186780 /KRS: 0000081846 /
Sąd Rejonowy dla M. St. W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy